Palvelut

SILLANTARKASTUSTOIMINTASiltaExpert - Kyllä SE onnistuu. Aina.

Siltojen tarkastustoiminta ja korjaussuunnittelu sekä peruskorjaaminen ovat nykypäivää. Useimmat siltatyyppimme ovat mitoitettu kestämään 100 vuotta, mutta useimmiten ensimmäinen peruskorjaus tulee ajankohtaiseksi sillan ollessa 30-40 vuoden ikäinen.

Vuositarkastukset

Vuositarkastuksessa määritämme vain sillan mahdolliset vakavat puutteet ja vauriot. Vuositarkastus on nopea silmämääräinen arvio, jossa varmennetaan sillan liikenne- ja käyttöturvallisuus. Vuositarkastus tehdään nimensä mukaisesti vuosittain. Raportoimme asiakkaillemme vain vakavat ja kiireelliset vauriot.

 

Yleistarkastukset

Keskimäärin viiden vuoden välein tehtävässä vuositarkastusta perusteellisemmassa yleistarkastuksessa määritämme sillan kaikki vauriot, niiden vakavuusluokan, vaurioiden todennäköisemmät aiheuttajat, vaurioiden laajuudet, korjauksen kiireellisyyden sekä korjaustöiden alustavan kustannusarvion. Yleistarkastuksia saavat tehdä vain Liikenneviraston hyväksymät pätevöityneet sillantarkastajat. SiltaExpert Oy:ssä on viisi (5) pätevöitynyttä siltojen yleistarkastajaa. Tarkastustiedot syötämme Liikenneviraston hallinnoimaan ja ylläpitämään siltarekisteriin.

Erikoistarkastus (kuntotutkimus)

Erikoistarkastus, josta käytetään myös nimeä kuntotutkimus, tulee tehdä aina ennen sillan peruskorjausta. Erikoistarkastuksessa tutkimme sillan perusteellisesti käyttäen apunamme erilaisia mittalaitteita. Otamme rakenteista myös näytteitä mm. timantti- ja iskuporakoneilla. Saadut näytteet analysoimme betonilaboratorioissamme SFS-standardien mukaisesti. Erikoistarkastusten päätarkastajalla tulee olla Liikenneviraston sillantarkastajan pätevyys sekä FISE Oy:n myöntämä betonisiltojen a-vaativuusluokan kuntotutkijan pätevyys. Pätevöityneitä päätarkastajia yrityksessämme on kolme (3) henkilöä. Pätevöityneitä siltojen erikoistarkastajia on Suomessa vain 24 henkilöä.

KORJAUSSUUNNITTELU

Siltojen korjaussuunnittelu on normaalista uudissuunnittelusta hyvin paljon poikkeavaa suunnittelua. Erikoistarkastuksen avulla saamme oikeat ja luotettavat lähtötiedot sillan korjaussuunnittelulle. Korjaussuunnittelu – uuden ja vanhan yhteensovittaminen edellyttää korjaussuunnittelijalta monipuolista tietämystä ja osaamista eri korjausmenetelmistä ja materiaaleista. Korjaussuunnittelijalla tulee myös olla FISE Oy:n myöntämä A-vaativuusluokan betonisiltojen korjaussuunnittelijan pätevyys. SiltaExpert Oy:ssä kahdella (2) henkilöllä on tämä pätevyys ja he toimivat korjaussuunnittelukohteissamme pääsuunnittelijoina.

LAADUNVARMISTUSMITTAUKSET

Siltojen korjaaminen ja rakentaminen tehdään tänä päivänä useimmiten kokonaisvastuu-urakkana, jossa urakoitsijan tulee näyttää toteen tekemänsä työn laatu. Laadunvarmistusmittauksilla sekä urakoitsija että tilaaja saavat varmistuksen työn teknisen laadun onnistumisesta.

Vuonna 2010 hankimme ensimmäisen betonilaboratorioautomme. Nyt vuonna 2013 autoja on käytössämme jo neljä (4). Autojemme avulla pystymme operoimaan lähes kaikki mittaukset ja näytteiden otot sekä analysoinnit saman tien työkohteissa. Laadunvarmistusmittaajillamme on käytössään tabletti- tai kannettava tietokone, jonka avulla hän pystyy raportoimaan mittaus- ja analyysitulokset välittömästi työmaalta käsin. Laadunvarmistusmittaajamme ovat palveluksessanne ympäri vuoden ja vuorokauden. Työtilauksia vastaanotamme arkisin klo 8-16 välisenä aikana.

Soita ja tilaa p. 045 131 6001

Molemmissa toimipisteissämme – siis Pornaisissa ja Raisiossa – meillä on myös omat betonilaboratoriot. Näissä laboratorioissa analysoimme vastaavat näytteet kuin autoissamme.

 

Pornainen

Aurinkomäentie 1 A 1
07170 PORNAINEN
Puh. 045 131 6000
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@siltaexpert.com

Raisio (Turku)

Pajakatu 8 E
20320 TURKU
Puh. 045 131 6003
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@siltaexpert.com

Aluejohtajat

Länsi- ja Pohjois-Suomi
Tj. Mikko Rauhanen
puh. 045 131 6003

Etelä- ja Itä-Suomi
Jesse Lindholm
puh. 045 131 6001

Ajankohtaista

...
...
...
...
...